Gastrodiagnosis.gr | Είναι η ιστοσελίδα των γαστρεντερολόγων αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

ΕΛΛΕΙΨΗ α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ

0 684

ΕΛΛΕΙΨΗ α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

α1-ΑΤ=γλυκοπρωτείνη η οποία συντίθεται κατ΄εξοχήν στο ήπαρ.
Στην κλασική μορφή του συνδρόμου εκκρίνεται μία μεταλλαγμένη πρωτείνη στη θέση της→Ζ (γονότυπος PiZZ),η οποία δεν είναι δυνατό να απεκκριθεί από το ηπατοκύτταρο→συσσώρευση στο ενδοθηλιακό δίκτυο (ΕΔ) και σχηματισμός μεγάλων ισομερών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ:

Το γονίδιο της κλασικής PiZZ μορφής της έλλειψης α1-ΑΤ εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 14q και η μετάλλαξη που ενοχοποιείται είναι η αντικατάσταση της λυσίνης από γλουταμικό οξύ.
Αντιπροσωπεύει την πιο συχνή γενετική ηπατοπάθεια στα παιδιά!
Οι πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι αυτοί των Σκανδιναβικών χωρών.

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:
-PiZZ
-PiMM:φυσιολογικά στελέχη ‘wild type΄
-PiMZ:ασυμπτωματικοί και υγιείς σε γενικές γραμμές
-PiSS:χωρίς ηπατική νόσο
-PISZ:ηπατική νόσος λιγότερο συχνά σε σχέση με τους PiZZ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ:

Aναδίπλωση της μεταλλαγμένης πρωτείνης Ζ σε μη αναγνωρίσιμες από τους ενδοκυττάριους μηχανισμούς στερεοχημικές δομές→αναστολή εξωκύτωσης και αποδόμησης στα ενδοκυττάρια πρωτεολυτικά συστήματα→κατακράτησή της εντός του ΕΔ του ηπατοκυττάρου→↑ ενδοκυττάριου stress,μιτοχονδριακή απορρύθμιση και βλάβη,ενεργοποίηση αποπτωτικών και λυτικών μηχανισμών→κυτταρικός θάνατος.

ΒΙΟΨΙΑ:

Λοβιδιακή φλεγμονή,ηπατοκυτταρική νέκρωση,ίνωση,στεάτωση και PAS(+) και διαστάση-ανθεκτικά κοκκία σε μερικά αλλά όχι σε όλα τα ηπατοκύτταρα γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει τη Δ.Δ με την αλκοολική ηπατοπάθεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

PiZZ κλασσική μορφή,
-Νεογνική ηλικία.Ενδοηπατική χολόσταση με ίκτερο, τυμπανισμός, κνησμός, υποθρεψία, ηπατοσπληνομεγαλία.Τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν τρανσαμινασαιμία, υπερχολερυθριναιμιία, υπολευκωματιναιμία,πηκτικές διαταραχές.
Το 80% των ασθενών με νεογνική χολοστατική ηπατίτιδα είναι υγιείς και χωρίς σημεία χρόνιας νόσου έως και τα 18 τους έτη παρά τη σοβαρότητα της νόσου,γεγονός που υποδηλώνει μία περίοδο ανοχής.
-Βρεφική και παιδική ηλικία. Καθυστέρηση σωματικής ανάπτυξης ,πτωχή θρέψη, ήπια τρανσαμινασαιμία και ασυμπτωματική ηπατοσπληνομεγαλία. Συμπτώματα έκδηλης ηπατικής νόσου είναι σπάνια.
-Ενήλικες.Ευρήματα χρόνιας ηπατίτιδας ± κίρρωση
Όσον αφορά την πνευμονική συμμετοχή της νόσου οι ενήλικες θα αναπτύξουν εμφύσημα ή άσθμα σε κάποια φάση της ζωής τους.

Τα παιδιά σε φαίνεται να αναπτύσσουν κλινικώς αντιληπτό εμφύσημα,αν και η συχνότητα του άσθματος μοιάζει να είναι αυξημένη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

Απαιτεί αυξημένη κλινική υποψία.Έτσι ελέγχονται περιπτώσεις νεογνών με χολοστατικό ίκτερο,παιδιών με υπανάπυτξη/υποθρεψία,ενηλίκων μη καπνιστών < 50 ετών με εμφύσημα ή σοβαρό άσθμα.
-Ταυτοποίηση κυκλοφορούσας πρωτείνης στην περιφέρεια με ηλεκτροφόρηση.Δεν επαρκεί η απλή ποσοτική μέτρηση καθώς η α1-ΑΤ είναι πρωτείνη οξείας φάσης ή απλά να αντανακλά το φυσιολογικό εύρος τιμών του PiMM φαινότυπου.
-Προσδιορισμός μεταλλάξεων της α1-ΑΤ με PCR
-Βιοψία ήπατος δεν κρίνεται αναγκαία για τη διάγνωση της νόσου
-sceening δε συστήνεται
Η νόσος πρέπει να υπεισέρχεται σε κάθε ηλικία στη Δ.Δ τρανσαμινασαιμίας, ηπατομεγαλίας, χρόνιας ηπατοπάθειας, κίρρωσης καθώς και ΗΚΚ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.Υποστηρικτικά μέτρα αντιμετώπισης επιπλοκών της χρόνιας ηπατικής νόσου.Μεταμόσχευση ήπατος επί ανάπτυξης απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών.


Ομάδα gastrodiagnosis.gr

Αφήστε μια απάντηση