ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Σταδιοποίηση κατά Dukes
Α: Ο όγκος περιορίζεται στο τοίχωμα του εντέρου και δεν επεκτείνεται σε εξωεντερικούς ιστούς και λεμφαδένες.
Β: Ο όγκος περιορίζεται στους περικολικούς ιστούς χωρίς διήθηση των λεμφαδένων.
C: Υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις.
C1: Διηθούνται οι επιχώριοι λεμφαδένες.
C2: Διηθούνται όλοι οι λεμφαδένες μέχρι την έκφυση της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας από την αορτή.
D: Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

 

 

Σταδιοποίηση κατά Astler-Coller
Α: Ο όγκος περιορίζεται στον βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο χιτώνα.
B1: O όγκος διηθεί και τον μυϊκό χιτώνα.
Β2: O όγκος διηθεί τον ορογόνο και το περικολικό λίπος.
Β3: Επεκτείνεται σε γειτονικά όργανα.
C1: Όταν διηθεί τον μυϊκό χιτώνα αλλά και τους επιχώριους λεμφαδένες.
C2: Όταν διηθεί τον ορογόνο και το περικολικό λίπος αλλά και τους επιχώριους λεμφαδένες.
C3: Επεκτείνεται σε γειτονικά όργανα και προσβάλλει τους επιχώριους λεμφαδένες.

 

 

Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ
0: Tis No Mo
I: T1 No Mo ή T2, No Mo
IIA: T3 No Mo
IIB: T4 No Mo
IIIA: T1 N1 Mo ή T2 N1 Mo
IIIB: T3 N1 Mo ή T4 N1 Mo
IIIC: Οποιοδήποτε T N2 Mo
IV: Οποιοδήποτε T, οποιοδήποτε N M1

 
Πρωτοπαθής όγκος (T)
Tx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης πρωτοπαθούς εστίας.
T0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης πρωτοπαθούς εστίας.
Tis: In situ carcinoma: Ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα ή διήθηση της βασικής μεμβράνης χωρίς επέκταση στην βλεννογόνια μυϊκή στoιβάδα.
T1: Επέκταση της διήθησης έως τον υποβλεννογόνιο χιτώνα.
T2: Διηθεί μέχρι τον ιδίως μυϊκό χιτώνα.
T3: Διηθεί δια του μυϊκού χιτώνα το περικολικό ή περιορθικό λίπος.
T4a/b: Διηθεί το σπλαγχνικό περιτόναιο / Διηθεί τα παρακείμενα όργανα.

 
Περιοχικοί λεμφαδένες (Ν)
Nx: Δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι επιχώριοι λεμφαδένες.
N0: Χωρίς μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες.
N1: Μετάσταση σε 1-3 επιχώριους λεμφαδένες.
N2: Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους επιχώριους λεμφαδένες.

 
Απομακρυσμένες μεταστάσεις (M)
Mx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης απομακρυσμένων μεταστάσεων.
Μ0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης απονεκρωμένων μεταστάσεων.
Μ1: Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
Χρήση άλλων προσδιοριστικών παραγόντων

 
Υπολειπόμενη νόσος (R)
Rx: Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης υπολειπόμενης νόσου.
R0: Χωρίς ένδειξη ύπαρξης υπολειπόμενης νόσου.
R1: Παρουσία μικροσκοπικής υπολειπόμενης νόσου
R2: Παρουσία μακροσκοπικής υπολειπόμενης νόσου

 
Βαθμός διαφοροποίησης νεοπλάσματος (G)
Gx: Αδυναμία εκτίμησης βαθμού διαφοροποίησης.
G1: Υψηλής διαφοροποίησης.
G2: Μέτριας διαφοροποίησης.
G3: Χαμηλής διαφοροποίησης.
G4: Αδιαφοροποίητο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Εγγραφή στο Newsletter μας!

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία Ιατρικά Νέα.

You have Successfully Subscribed!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων