Εδώ θα μάθεις τις εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία.
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑ (ΚΟΙΛΙΑΓΧΗ)

- Η χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία αποτελεί μια σπάνια παθολογική οντότητα. - Οφείλεται συνήθως σε χρόνια αθηρωμάτωση δύο ή περισσοτέρων μεσεντέριων αγγείων. - Χαρακτηρίζεται από αίσθημα μεταγευματικής δυσφορίας ή άλγους σταδιακά αυξανόμενης…
Διαβάστε περισσότερα...

Ισχαιμική κολίτιδα

Η ισχαιμική κολίτιδα αποτελεί την συνηθέστερη μορφή εντερικής ισχαιμίας. Αναγνωρίζεται ένα ευρύ φάσμα κλινικών μορφών της νόσου, στις οποίες περιλαμβάνονται: 1. Αναστρέψιμη κολίτιδα (υποβλεννογόνια ή διατοιχωματική αιμορραγία) 50% 2.…
Διαβάστε περισσότερα...

Εστιακή τμηματική ισχαιμία

Η εστιακή τμηματική ισχαιμία του λεπτού εντέρου προκαλείται από 1) αθηρωματικά έμβολα, 2) περίσφιξη κηλών, 3) αγγειίτιδες, 4) αμβλέα κοιλιακά τραύματα, 5) ακτινοβολία και 6) μετά από λήψη αντισυλληπτικών δισκίων. Χαρακτηρίζεται από μερική…
Διαβάστε περισσότερα...

Θρόμβωση της άνω μεσεντερίου φλέβας

Διακρίνεται σε οξεία, υποξεία και χρόνια διαταραχή. Ευθύνεται για το 5-10% των περιπτώσεων ΟΜΙ. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: 1. Διαταραχές θρομβοφιλίας - Μετάλλαξη v Leiden - Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης ΙΙΙ - Ανεπάρκεια…
Διαβάστε περισσότερα...

Οξεία θρόμβωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας

Η οξεία θρόμβωση της ΑΜΑ εντοπίζεται συνήθως σε θέσεις προϋπάρχουσας αθηρωματικής βλάβης στην έκφυση της ΑΜΑ. Παρουσιάζεται συνήθως επί εδάφους χρονίας μεσεντερίου ισχαιμίας, όπου το 20-50% των ασθενών έχουν ιστορικό κοιλιάγχης διάρκειας…
Διαβάστε περισσότερα...

Μη αποφρακτική μεσεντέριος ισχαιμία

Η μη αποφρακτική μεσεντέριος ισχαιμία ευθύνεται για το 20-30% των περιπτώσεων ΟΜΙ και συνήθως είναι αποτέλεσμα σπλαγχνικής αγγειοσύσπασης ώρες μέχρι ημέρες μετά από κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο (π.χ. ΟΕΜ,ΣΚΑ, αρρυθμία, shock). Αυξημένο…
Διαβάστε περισσότερα...

Εμβολή της άνω μεσεντερίου αρτηρίας

Ευθύνεται για το 40-50% των περιπτώσεων ΟΜΙ. Τα έμβολα της ΑΜΑ προέρχονται συνήθως από τοιχωματικούς θρόμβους του αριστερού κόλπου ή της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με κολπικές ταχυαρρυθμίες (π.χ. κολπική μαρμαρυγή), έμφραγμα του…
Διαβάστε περισσότερα...

Οξεία μεσεντέριος ισχαιμία (ΟΜΙ)

Ταξινόμηση 1. Διακρίνεται σε οξεία ή χρόνια και φλεβικής ή αρτηριακή προέλευσης. 2. Η οξεία μεσεντέριος ισχαιμία είναι πιο συχνή από τη χρόνια και η ισχαιμία αρτηριακής προέλευσης είναι συχνότερη από τη φλεβική. …
Διαβάστε περισσότερα...