Εδώ θα μάθεις τις εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία.

Η χρήση της ασπιρίνης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου έχει απασχολήσει τους ερευνητές και στο παρελθόν. To 2007 η United States Preventive Services Task Force (USPSTF) ανέφερε ότι με βάση τα τότε δεδομένα δεν προτείνεται η γενικευμένη χρήση ασπιρίνης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Παρολα αυτά το Σεπτέμβριο του 2015, η USPSTF επανήλθε στο θέμα και ανέφερε ότι η χορήγηση χαμηλών δόσεων ασπιρίνης (συγκεκριμένα, 81 mg/d) μπορεί να έχει θέση στην προφύλαξη από καρκίνο του παχέος εντέρου (grade “B” recommendation), σε ενήλικες ηλικίας 50-59 με ένα κίνδυνο >10% για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος στην επόμενη δεκαετία. Επομένως και παρότι το άρθρο που ακολουθεί έχει αρνητικά αποτελέσματα, το θέμα για τη θέση της ασπιρίνης στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου παραμένει ανοιχτό.

0 609

Hans-Christian Pommergaard, Jakob Burcharth, Jacob Rosenberg, Hans Raskov

Background & Aims
Chemopreventive strategies might be used to reduce the recurrence of colorectal adenomas and the incidence of colorectal cancer. We performed a randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine whether a combination of acetylsalicylic acid (aspirin), calcitriol, and calcium carbonate could prevent colorectal adenoma recurrence.

Methods
We included 1107 patients with 1 or more sporadic adenoma(s) removed from the colon or rectum at centers in Europe, Russia, or the United States, from 2004 through 2010. Inclusion criteria were 1 adenoma greater than 1 cm in diameter, more than 1 adenoma of any size, or an adenoma of any size and first-degree relatives with colorectal cancer. Subjects were assigned randomly to groups given 0.5 μg calcitriol, 75 mg acetylsalicylic acid, and 1250 mg calcium carbonate (n = 209), or placebo (n = 218), each day for 3 years. The primary outcome was adenoma recurrence assessed by colonoscopy after 3 years. Secondary outcomes were the proportion of patients with advanced adenomas, the total number of colorectal adenomas, and adenoma size and features.

Results
The trial was stopped in October 2010 because of futility. In this analysis, we found no differences between groups in the rate of recurrence (odds ratio [OR], 0.95; 95% confidence interval [CI], 0.61–1.48), adverse effects, or secondary outcomes. Subgroup analyses indicated that the treatment effects may be influenced by smoking status (nonsmokers OR, 0.65; 95% CI, 0.26−1.22 vs current smokers OR, 1.70; 95% CI, 0.70–4.09; P value interaction < .05). However, the overall interaction was not significant.

Conclusions
In a prospective study, the combination of calcitriol, aspirin, and calcium carbonate did not prevent recurrence of colorectal adenomas over a 3-year period. The negative results might be owing to the effects of smoking or low doses of the tested agents.

Αφήστε μια απάντηση