Εδώ θα μάθεις τις εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία.

Ποσοστά ικανοποίησης ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση με προποφόλη ως εξωτερικοί ασθενείς.

238

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι η προποφόλη έχει ιδανικές αναισθητικές ιδιότητες για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση.

Ωστόσο, υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών από την χορήγηση προποφόλης.

Η Δρ Anantha Padmanabhan και οι συνεργάτες της αξιολόγησαν την ικανοποίηση των ασθενών με την προποφόλη σε σύγκριση με την αναισθησία της μη προπομόλης για τις κολονοσκοπήσεις εξωτερικών ασθενών.

Η ασφάλεια και οι επιπλοκές ήταν δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή με παράλληλη ομάδα ελέγχου.

Οι ασθενείς προγραμματίστηκαν για κολονοσκόπηση ως εξωτερικοί ασθενείς.

Οι ασθενείς με καρδιακή ή πνευμονική νόσο υψηλού κινδύνου αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

Το προσωπικό του αναισθησιολογικού χορήγησε είτε φεντανύλη / μιδαζολάμη είτε προποφόλη για καταστολή κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης.

Ένας κοινός για όλους, πολύ έμπειρος ενδοσκόπος εκτέλεσε όλες τις κολονοσκοπήσεις.

Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν ή ικανοποίηση των ασθενών και οι επιπλοκές από τη χορήγηση προποφόλης.

Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε τα αποτελέσματα την ημέρα της ενδοσκόπησης από το νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας.

Ένας ερευνητής τυφλός στην τυχαιοποίηση των ασθενών επικοινώνησε με τους ασθενείς μέσα σε 24 έως 72 ώρες μετά το πέρας της κολονοσκόπησης για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπλοκές και την ανάληψη  των φυσιολογικών δραστηριοτήτων.

Η ομάδα παρατήρησε ότι λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν προποφόλη θυμούνται ότι ήταν ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ήταν πιο πιθανό να αξιολογήσουν την ποσότητα της αναισθησίας που έλαβαν ως «σωστή» και δήλωσαν ακόμη ότι ήταν «πολύ ικανοποιημένοι» με την αναισθησία τους.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το 26% των ενδοσκοπήσεων με φεντανύλη βαθμολογήθηκε ως «δύσκολη» σε σύγκριση με το 4% για την προποφόλη και οι επιπλοκές ήταν λιγότερες στην ομάδα της προποφόλης.

Η ομάδα του Dr Padmanabhan καταλήγει στο συμπέρασμα: «Οι ασθενείς προτιμούν την προποφόλη από το συνδυαδμό φεντανύλης / μιδαζολάμης ως αναισθητικού για κολονοσκοπήσεις σε εξωτερική βάση».

«Από την άποψη του ασθενούς και του παροχέα, η προποφόλη φαίνεται να είναι ανώτερη από την φαιντανύλη / μιδαζολάμη για την κολονοσκόπηση εξωτερικών ασθενών».

 

Dis Colon Rectum 2017: 60(10): 1102–1108
03 November 2017

 

Gastrodiagnosis.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.