Γενετικές μεταβολές και Καρκίνος Παχέος Εντέρου – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

0 669

1. Ενεργοποίηση πρωτοογκογονιδίων (Κ-ras, N-ras, H-ras)
2. Απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (DCC, TP53)
3. Ανωμαλία στα γονίδια επιδιόρθωσης του DNA (MMR)

Σύμφωνα με το ισχύον γενετικό πρότυπο η ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου ακολουθεί δύο διαφορετικούς δρόμους. Ό ένας δρόμος της χρωμοσωμικής αστάθειας (CIN) περνά από την αδρανοποίηση του ογκο-κατασταλτικού γονιδίου APC, το οποίο είναι μεταλλαγμένο στην οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση. Ο δρόμος του APC γονιδίου περιλαμβάνει ενεργοποίηση πρωτοογκογονιδίων όπως το Κ-ras και απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων όπως το p53. O δρόμος αυτός είναι υπεύθυνος για το 85 % όλων των μορφών του ΚΠΕ.
Ο άλλος δρόμος της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) περνά από τη αδρανοποίηση των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA (MMR). Ο δρόμος αυτός είναι υπεύθυνος για το 15 % των σποραδικών καρκίνων και για τον κληρονομικό μη πολυποδισιακός καρκίνος του παχέος εντέρου (HNPCC) ή σύνδρομο Lynch.

CHAPTER-123-19

Βιοχημικές μεταβολές και ΚΠΕ
Ήδη από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των αδενωμάτων παρατηρούνται βιοχημικές διαταραχές όπως η υπομεθυλίωση και σπανιότερα η υπερμεθυλίωση του DNA. Το γεγονός αυτό προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία αφού επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων. Η υπομεθυλίωση είναι πιθανά υπεύθυνη για την υπερέκφραση των πρωτοογκογονιδίων όπως το K-ras ενώ η υπερμεθυλίωση για την αναστολή της λειτουργίας των ογκοκατασταλτικών γονιδίων όπως του p53 και DCC.

 

Αφήστε μια απάντηση