Ultimate magazine theme for WordPress.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

0 971

Ενημερωθείτε άμεσα απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

 

EIΣΑΓΩΓΗ / ΟΡΙΣΜΟΣ :

Ως ακράτεια κοπράνων στους ενήλικες ορίζεται η επαναλαμβανόμενη , ακούσια και ανεξέλεγκτη απώλεια κοπράνων από το ορθό , που χρονολογείται περισσότερο από ένα μήνα.
Οι ανατομικοί παράγοντες που που συμμετέχουν στον ακούσιο έλεγχο της συγκράτησης των κοπράνων είναι οι μύες του πυελικού εδάφους (έσω σφιγκτήρας , έξω σφιγκτήρας , ηβοορθικός μυς) , οι φυσιολογικές καμπές του ορθού και η αισθητικότητα της ορθοπρωκτικής περιοχής.
Ιδιαίτερα ο έσω σφιγκτήρας εμφανίζει παρατεταμένη τονική δραστηριότητα που ευθύνεται για το 85% της πίεσης ηρεμίας του πρωκτικού σωλήνα. Βλάβη του έσω σφιγκτήρα οδηγεί σε αυτόματη , μη συνειδητή διαρροή εντερικού περιεχομένου και αερίων. Ο έξω σφιγκτήρας συμβάλλει στο 15% του τόνου ηρεμίας του πρωκτικού σωλήνα.
Η ορθοπρωκτική περιοχή δέχεται ιδιαίτερα πλούσια νεύρωση από το αιδοιικό νεύρο, το οποίο απολήγει σε βλεννογονικούς υποδοχείς, υποδοχείς πόνου και μηχανουποδοχείς. Επίσης δίνει κινητικές ίνες στους σφιγκτήρες και τους μυς του πυελικού εδάφους.
Οι διαταραχές της αισθητικότητας της ορθοπρωκτικής περιοχής από βλάβες σε οποιοδήποτε επίπεδο του νευρικού συστήματος προδιαθέτουν σε ακράτεια ανεξαρτήτως της κατάστασης των σφιγκτήρων.
Μείωση της διατασιμότητας του ορθού οδηγεί σε αύξηση των ενδοορθικών πιέσεων με μικρότερους όγκους κοπράνων.

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :
i. Μαιευτική κάκωση των σφιγκτήρων ( χρήση εμβρυουλκού , μεγάλο βάρος νεογνού, παρατεταμένο στάδιο διαστολής ) = το συχνότερο αίτιο ακράτειας κοπράνων στις γυναίκες. Συμπτώματα αναπτύσσονται σηνήθως όψιμα γεγονός που υποδηλώνει τη συμμετοχή επιπρόσθετου παράγοντα , όπως η εκφύλιση του σφιγκτήρα με την ηλικία.
ii. Ιδιοπαθής εκφύλιση του έσω σφιγκτήρα = το συχνότερο αίτιο στους άνδρες.
iii. Ιατρογενής κάκωση των σφιγκτήρων ( πλάγια σφιγκτηροτομή για τη θεραπεία ραγάδας, αιμορροιδεκτομή, συριγγοτομή ).
iv. Τοπικές παθήσεις του πρωκτού (περιεδρικά συρίγγια) μέσω ανεπάρκειας του σφιγκτηριακού μηχανισμού ή μέσω ατελούς σύγλεισης του πρωκτικού σωλήνα (αιμορροίδες , δερματικά ράκη)
v. Σύνδομο καθόδου του περινέου
vi. Νευρολογικές διαταραχές (ΣΔ , Σκλήρυνση κατά πλάκας ,Κάκωση του νωτιαίου μυελού και της ιππούριδας , Εκφυλιστικές βλάβες του αυτόνομου νευρικού συστήματος)
vii. Ολική κολεκτομή με δημιουργία νεοληκύθου
viii. Ιδιοπαθής ακράτεια

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ :
Ιστορικό :

-Έναρξη συμπτωμάτων και συσχέτισή τους με μείζονα γεγονότα όπως ο τοκετός και χειρουργικές επεμβάσεις
-Χαρακτήρες της ακράτειας : α) επείγουσα ακράτεια (urge incontinence) κατά την οποία ο ασθενής έχει αίσθηση ότι πρόκειται να συμβεί επεισόδιο διαφυγής αλλά δεν μπορεί να το αναστείλει, γεγονός που υποδηλώνει βλάβη του έξω σφιγκτήρα και β) παθητική ακράτεια (passive incontinence) κατά την οποία ο ασθενής σεν αντιλαμβάνεται τη διαρροή παρά μόνο όταν αυτή έχει συμβεί, γεγονός που υποδηλώνει βλάβη του έσω σφιγκτήρα γ) ακούσια αποβολή κοπράνων μετά απο μιά κατά τα άλλα φυσιολογική κένωση
-Συχνότητα των επεισοδίων , ποσότητα και σύσταση του εντερικού περιεχομένου (η νυχτερινή κατά τον ύπνο απώλεια υποδηλώνει σοβαρή νευρολογική πάθηση)
-Πληροφορίες για το κατά πόσο μπορεί να διακρίνει τη φύση του περιεχομένου εντός του ορθού
-Συνήθειες του εντέρου ,συνύπαρξη απώλειας ούρων , παρουσία πρωκταλγίας , τεινεσμού , πρόσμειξης αίματος
-Συνυπάρχοντα νοσήματα

Κλινική εξέταση :

-Επισκόπηση της περινεικής περιοχής πουμπορεί να αναδείξει σοβαρή αιμορροιδοπάθεια, ραγάδα, συρίγγια , μετεγχειρητικές ουλές
-Εξέταση κατά την προσπάθεια αφόδευσης η οποία μπορεί να αναδείξει την πρόπτωση του ορθού ή την υπερβολική κάθοδο του περινέου
-Δακτυλική εξέταση
-Νυγμός του περιπρωκτικού δέρματος με ακίδα (δερματοπρωκτικό αντανακλαστικό) παρέχει αδρή εκτίμηση τηας αισθητικότητας και της κινητικής νεύρωσης της περιοχής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ :
-Ορθοσκόπηση χωρίς υποκλυσμό προς αποκλεισμό φλεγμονής , νεοπλάσματος , ραγάδας και εκτίμησης της αιμορροιδοπάθειας
-Μανομετρία πρωκτού = μέθοδος εκλογής για τη μελέτη της λειτουργικότητας των σφιγκτήρων.Εκτελείται με ειδικούς καθετήρες με μπαλόνι, στερεάς φάσεως ή συχνότερα με καθετήρες παροχής ύδατος. Κατά την έξοδο του καθετήρα ανιχνεύεται η ζώνη υψηλών πιέσεων που αντιστοιχεί στον τόνο του έσω σφιγκτήρα και στη συνέχεια κατά την εκούσια σύσπαση του πρωκτού μετρείται η πίεση του έξω σφιγκτήρα. Τέλος μετρούνται η πίεση κατά την ακούσια σύσπαση του έξω σφιγκτήρα και η παρατεταμένη σύσπασή του.Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με μελέτη της αισθητικότητας του ορθού, με τη χρήση μπαλονιού το οποίο προοδευτικά διατείνεται με αέρα και σημειώνεται ο ουδός του ελάχιστου αισθήματος,έπειξης για αφόδευση και πόνου
-Ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα = μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο της ανατομικής ακεραιότητας των σφγκτήρων
-MRI με ενδοπρωκτικό έλασμα, πλεονεκτεί του υπερηχογραφήματος σε ότι αφορά τον έξω σφιγκτήρα
-Αφοδευόγραμμα
-Δοκιμασία εξώθησης μπαλονιού
-Νευροφυσιολογικές δοκιμασίες
ΘΕΡΑΠΕΙΑ :
-Φαρμακευτική : λοπεραμίδη , diphenoxylate + atropine
-Biofeedback
-Sacral nerve stimulation
-Χειρουργική : σφιγκτηροπλαστική, dynamic gracilοplasty (με τη χρήση του ισχνού προσαγωγού μυός), τεχνητός σφιγκτήρας

 

Αφήστε μια απάντηση