ΑΝΑΓΩΓΕΣ

671

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ως αναγωγή χαρακτηρίζεται η άνευ προσπάθειας, αυτόματη παλινδρόμηση προς το στόμα οισοφαγικού η γαστρικού περιεχομένου, σε αντίθεση με τον έμετο που είναι μια δυναμική αποβολή γαστρικού περιεχομένου που προκαλείται από απότομη σύσπαση των μυών του κοιλιακού τοιχώματος και συχνά συνοδεύεται από ναυτία. Επειδή πολλοί ασθενείς χαρακτηρίζουν την αναγωγή ως έμετο απαιτείται σαφής περιγραφή και κατανόηση του συμπτώματος κατά τη λήψη του ιστορικού.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
Οι αναγωγες στην ΓΟΠΝ είναι κατά κανόνα όξινες ή “καυστικές”, συνήθως ανάγεται υγρό περιεχόμενο ή και τροφή, και ευνοούνται από την κατάκλιση, το σκύψιμο, την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, και την λήψη μεγάλου γεύματος.
Οι αναγωγες σε περιπτώσεις οργανικών στενώσεων είναι κατά κανόνα ενεργητικές την ώρα της δυσφαγίας και το αναγώμενο υλικό είναι συνήθως τροφή.
Οι αναγωγες στις ΚΔΟ, και χαρακτηριστικά στην αχαλασία, εμφανίζονται κατά κανόνα αρκετό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση της δυσφαγίας και είναι είτε ενεργητικές (active regurgitation), δηλαδή την ώρα του γεύματος, είτε κατακλίσεως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της κατάκλισης ή του νυκτερινού ύπνου (nocturnal regurgitation). Ένα έμμεσο σημείο, μη αντιληπτών από τον ασθενή αναγωγών κατακλίσεως, είναι ο νυκτερινός βήχας (συνεπεία μικροεισροφήσεων που προκαλούν) και το λέρωμα του προσκεφαλαίου από το αναγώμενο υλικό. Στην κλινική πράξη συχνά οι αναγωγές θεωρούνται ως σύμπτωμα ΓΟΠ ή ως έμετοι, αφού έτσι τους περιγράφουν οι ασθενείς παρασύροντας τον μη ευαισθητοποιημένο γιατρό να ξεχωρίσει τους τύπους των αναγωγών από τους εμέτους. Αυτός είναι ένας από του κύριους λόγους καθυστέρησης της διάγνωσης της αχαλασίας κατά μέσο όρο μία πενταετία, κατά την οποία η ασθενείς λαμβάνουν συνήθως ισχυρή, αλλά μη αποτελεσματική θεραπεία με ΑΑΠ και ενδεχόμενα να παραπεμφθούν για αντιπαλινδρομική εγχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι οι αναγωγές στις ΚΔΟ είναι αυτόματες και μη όξινες κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι παλινδρομικής αιτιολογίας μεταγευματικές ή στην κατάκλιση, ενώ ο έμετος γίνεται με ενεργητική κοιλιακή σύσπαση που απουσιάζει στις αναγωγές.

 

Αφήστε μια απάντηση