ΕΡΥΓΕΣ

211

ΕΡΥΓΕΣ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ : η με ήχο αποβολή αέρα από τον οισοφάγο στον φάρυγγα.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : γαστρικές ερυγές και μη-γαστρικές (supragastric) ερυγές. H διάκριση μπορεί να γίνει με την βοήθεια της εμπέδησης ή/και της συνδυασμένης εμπέδησης- μανομετρίας υψηλής ανάλυσης.

 
Α. Χαρακτηριστικά γαστρικών ερυγών
• 25-30 / min / ημέρα
• φυσιολογικό, ακούσιο φαινόμενο
• υπό των έλεγχο αντανακλαστικών
• αποβολή από το στομάχι προς τον οισοφάγο του αέρα που έχουμε καταπιεί
• η αποβολή συμβαίνει κατά την διάρκεια των παροδικών χαλάσεων του ΚΟΣ
• οι παροδικές χαλάσεις πυροδοτούνται από την διάταση του στομάχου, αποτελούν προστατευτικό μηχανισμό αποσυμπίεσης του στομάχου
• μετά την διάταση του οισοφάγου, από τον αέρα που παλινδρομεί, συμβαίνει χάλαση του ΑΟΣ

 

Β . Χαρακτηριστικά μη-γαστρικών (supragastric) ερυγών
• δεν υπάρχει έλεγχος από αντανακλαστικά
• αποτέλεσμα συμπεριφοράς
• αύξηση σε περιόδους άγχους
• όχι αποβολή αέρα από το στομάχι
• αποβολή αέρα που καταπίνεται αμέσως πριν από την αποβολή του
• σύσπαση διαφράγματος, αρνητική πίεση εντός του οισοφάγου και ταυτόχρονη χάλαση ΑΟΣ
• είσοδος αέρα στον οισοφάγο και αυτόματη αποβολή αυτού προς τον φάρυγγα
• δεν είναι το ίδιο με την αεροφαγία
Ερυγές: σύμπτωμα ή νόσος
• ασθενείς με μόνο σύμπωμα τις ερυγές πάσχουν σχεδόν πάντα από «σύνδρομο» μη-γαστρικών (supragastric ) ερυγών
• ταυτόχρονη παρουσία αναγωγών, καύσου, απώλειας βάρους, επιγαστρικού πόνου αποτελούν ενδείξεις περαιτέρω ελέγχου

Ιατρική ομάδα Gastrodiagnosis.gr

Αφήστε μια απάντηση