Οισοφαγικές λοιμώξεις – Λοίμωξη από CMV

0 207

Σε ασθενείς με HIV, αλλά λιγότερο συχνά από τη λοίμωξη με Candida

Κυρίως οδυνοφαγία, ενώ δυσφαγία πολύ σπανιότερα

Ενδοσκοπικά: Εξεκλώσεις βαθιές και εκτεταμένες σε όλο το μήκος του οισοφάγου
Συλλοίμωξη με Candida δεν είναι ασυνήθης
Βιοψίες από το κέντρο της εξέλκωσης!!!

Αφήστε μια απάντηση