Κίνδυνος αιμορραγίας ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού σε ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ

276

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Clinical Gastroenterology & Hepatology αξιολογεί τον κίνδυνο της αιμορραγίας ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού σε ασθενείς που λαμβάνουν μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), παράγοντες κατά των αιμοπεταλίων ή αντιπηκτικά.

Η θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) ή χαμηλή δόση ασπιρίνης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας πεπτικού.

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο της αιμορραγίας ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού με την χρήση ΜΣΑΦ, αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων ή αντιπηκτικών.

Ο Δρ Ángel Lanas και οι συνεργάτες του από την Ισπανία υπολόγισαν τον σχετικό κίνδυνο (RR) της αιμορραγίας ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού που σχετίζεται με τη χρήση των ΜΣΑΦ, αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων ή αντιπηκτικά.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη με ασθενείς-μάρτυρες χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από ασθενείς που νοσηλεύονταν για αιμορραγία πεπτικού, επιβεβαιωμένη ενδοσκοπικά ή με άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.

Μη νοσηλευόμενοι ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες και σύμφωνα με την ηλικία, το νοσοκομείο και το χρόνο εισαγωγής.

Η χρήση φαρμάκων θεωρήθηκε πρόσφατη, όταν λαμβάνονταν εντός 7 ημερών ή και λιγότερο πριν από νοσηλεία.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι η χρήση των αντιπηκτικών, χαμηλή δόση ασπιρίνης και άλλων φαρμάκων συνδέθηκε με αιμορραγία ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού.

Ο κίνδυνος ήταν 2 φορές υψηλότερος για τα αντιπηκτικά συγκριτικά με τη χαμηλή δόση ασπιρίνης ή και άλλων πλην της ασπιρίνηαντιαιμοπεταλιακών παραγόντων.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι η χρήση των ΜΣΑΦ συσχετίστηκε επίσης με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας από το γαστρεντερικό ο οποίος ήταν μεγαλύτερος για την αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού σε σχέση με την αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι η χρήση των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων σχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού αλλά όχι με αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού.

Η Δρ Lanas », κατέληξεαντιπηκτικά, η ασπιρίνη χαμηλής δόσης, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, και άλλα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού. »

»Η χρήση αντιπηκτικών φαίνεται να είναι ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για γαστρεντερική αιμορραγία

 

Clin Gastroenterol Hepatol 2015: 13(5): 906–912.e2
25 May 2015

Αφήστε μια απάντηση