Ultimate magazine theme for WordPress.

ΟΞΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

0 668

ΟΞΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ :

Με τον όρο ΄΄οξύς κοιλιακός πόνος ΄΄ εννοούμε κάθε πόνο στην κοιλία που είναι τόσο ισχυρός ώστε αναγκάζει τον ασθενή να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
Συνήθως έχει διάρκεια < 1 εβδομάδα.
Οι όροι οξύς κοιλιακός πόνος και οξεία κοιλία δεν είναι ταυτόσημοι καθώς η οξεία συνήθως οφείλεται σε νοσήματα που απαιτούν χειρουργική επέμβαση.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ :
Τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα νευρώνονται από αισθητικές νευρικές ίνες. Στο μυικό χιτώνα, το βλεννογόνο και τον ορογόνο των κοίλων σπλάγχνων και στην κάψα των συμπαγών οργάνων υπάρχουν υπάρχουν τασεουποδοχείς και χημειουποδοχείς που διεγείρονται από ισχυρά χημικά και μηχανικά ερεθίσματα.
Το επώδυνο ερέθισμα μετά από τη διέγερση του κατάλληλου υποδοχέα διαβιβάζεται στις αισθητικές νευρικές ίνες οι οποίες συναθροίζονται δημιουργώντας αυτόνομα νευρικά πλέγματα.
Τα νευρικά αυτά πλέγματα καταλήγουν στα προνωτιαία συμπαθητικά γάγγλια από όπου αισθητήρια νεύρα οδεύουν προς τα οπίσθια κέρατα του νωτιαιου μελού.
Μέσω του νωτιαίου μυελού τα επώδυνα ερεθίσματα φθάνουν στο φλοιό του εγκεφάλου όπου γίνεται αντιληπτό το αίσθημα του πόνου.
Ο κοιλιακός πόνος μεταφέρεται με 2 διαφορετικές κατηγορίες απαγωγών νευρικών ινών : α) εμμύελες = C ίνες και β) εμμύελλες =Α-δ ίνες. Αυτοί οι 2 τύποι νευρικών ινών είναι υπεύθυνες για την αντίληψη 2 διακριτών τύπων κοιλιακού πόνου : σπλαγχνικού και τοιχωματικού αντίστοιχα.
Το πνευμονογαστρικό δεν χρησιμεύει για την μεταφορά επώδυνων ερεθσμάτων και για αυτό το λόγο η βαγοτομή δεν επηρεάζει το αίσθημα του κοιλιακού πόνου!
Ερεθίσματα που προκαλούν κοιλιακό πόνο :
-οξεία διάταση του τοιχώματος,έντονη σύσπαση, συστροφή κοίλου σπλάγχνου και οξεία διάταση της κάψας συμπαγούς σπλάγχνου
-φλεγμονή με απελευθέρωση τοπικά βραδυκινίνης, σεροτονίνης, ισταμίνης και PG
-ισχαιμία ή νέκρωση ιστών με τοπική άθροιση μεταβολιτών και ερεθισμό τασεο- και χημειουποδοχέων
-επαφή του περιτοναίου με γαστρικό/παγκρεατικό υγρό , χολή , κόπρανα
Ερεθίσματα όπως νυγμός , σύνθλιψη , κόψιμο δεν αποτελούν επώδυνα ερεθίσματα για τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα!
Τύποι οξέος κοιλιακού πόνου :
i)Σπλαγχνικός πόνος,
Oφείλεται σε διάταση , φλεγμονή ή ισχαιμία σπλάγχνων.
Μεταδίδεται από τις εμμύελες = C ίνες που γενικά εντοπίζονται σε σπλάγχνα, μεσεντέριο, περιτόναιο, οστά και μύες.
Έχει κωλικοειδή ή συσφιγκτικό χαρακτήρα και συχνά συνοδεύεται από εφίδρωση, ωχρότητα, ναυτία και έμετο.
Επειδή οι κεντρομόλες αισθητκές νευρικές οδοί είναι κοινές για περισσότερα από ένα σπλάγχνα και καταλήγουν στα ίδια νευροτόμια του νωταίου μυελού καθώς επίσης και η αισθητική νεύρωση είναι συμμετρική και από τα 2 ημιμόρια του νωτιαίου μυελού , η εντόπιση του σπλαγχνικού πόνου δεν έχει απόλυτη σχέση με την ανατομική θέση του πάσχοντος οργάνου αλλά εντοπίζεται περί τη μέση γραμμή στο επιγάστριο , την περιομφαλική χώρα ή το υπογάστριο.
ii)Tοιχωματικός ή σωματικός πόνος,
Οφείλεται σε φλεγμονή του τοιχωματικού πετάλου του περιτοναίου.
Μεταδίδεται από τις εμμύελλες =Α-δ ίνες οι οποίες διανείμονται κυρίως στο δέρμα και στους μύες.
Είναι πόνος ισχυρός σταθερής έντασης επιδεινούμενος με τις κινήσεις και τις δονήσεις.
Εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλίας όπου το περιτόναιο φλεγμαίνει.
iii)Αντανακλαστικός πόνος,
Γίνεται αντιληπτός σε απομακρυσμένες περιοχές του σώματος εκτός της κοιλιακής χώρας.
Προκύπτει όταν απαγωγοί σπλαγχνικοί νευρώνες και σωματικοί απαγωγοί νευρώνες από διαφορετικά σημεία συγκλίνουν σε 2ης τάξης νευρώνες στο ίδιο νευροτόμιο του νωτιαιου μυελού.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι : ο κωλικός νεφρού με αντανάκλαση κατά μήκος του ουρητήρα , η παγκρεατίτιδα με αντανάκλαση στην οσφύ, ο πόνος απ΄τα χοληφόρα με αντανάκλαση στη ΔΕ ωμοπλάτη.
Τυπικό παράδειγμα αλληλουχίας σπλαγχνικού – αντανακλαστικού –τοιχωματικού πόνου αποτελεί ο κωλικός της ΧΚ.
ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΠΟΝΟΥ :
• Ενδοκοιλιακά αίτια

• Εξωκοιλιακά αίτια :
Α) Καρδιακά : ΟΕΜ , Ισχαιμία , Μυοκαρδίτιδα , Ενδοκαρδίτιδα
Β) Θωρακικά : Ρήξη οισοφάγου , Πνευμονία , Πνευμοθώρακας , Πνευμονική εμβολή, Εμπύημα , Οισοφαγικός σπασμός , Οισοφαγίτιδα
Γ) Αιματολογικά : Οξεία λευχαιμία , Κρίση δραπενοκυτταρικής αναιμίας , Αιμολυτική αναιμία , Πορφύρα Henoch Schonlein
Δ) Μεταβολικά : Διαβητική κετοξέωση , Οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια , Υπερπαραθυρεοειδισμός ,Ουραιμία
Ε) Λοιμώξεις : Έρπητας ζωστήρας , Οστεομυελίτιδα
ΣΤ) Άλλα : Μεσογειακός πυρετός , στερητικό σύνδρομο , Ψυχιατρικές διαταραχές

 

 

Ιατρική ομάδα Gastrodiagnosis.gr

Αφήστε μια απάντηση