ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

0 737

ΤΝΜ στάδιο                                              5ετής επιβίωση (%)
Στάδιο 0, Ι (Τis – T1, Ν0 Μ0)                                > 90%
Στάδιο Ι (Τ2, Ν0 Μ0)                                        80 – 85%
Στάδιο ΙΙ (Τ3 – Τ4, Ν0 Μ0)                               70 – 75%
Στάδιο ΙΙΙA (Τ2, Ν1-3, Μ0)                               70 – 75%
Στάδιο ΙΙΙB (Τ3, Ν1-3, Μ0)                               50 – 65%
Στάδιο ΙΙΙC (Τ4, Ν1-3, Μ0)                                25 – 45%
Στάδιο IV (Μ1)                                                           < 3 %

 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Pathologic, Molecular, and Clinical Features That May Affect Prognosis in Patients with Colorectal Cancer

 

CHAPTER-123-26

 

CHAPTER-123-27

Αφήστε μια απάντηση